REJESTR WPŁAT NA RZECZ PARTII POLITYCZNEJ

Partia polityczna: Dobry Ruch
Niniejszy rejestr obejmuje dane darczyńców dokonujących na rzecz partii darowizn
w kwocie przekraczającej 10 000 zł w jednym roku.

Brak wpłat