To jest DOBRY RUCH dla Polski!

O NAS

Po pierwsze zawsze będziemy grupą Obywateli, takich jak Wy. Jesteśmy drużyną ludzi, głównie młodych, która za priorytet przyjęła walkę o gasnącą wolność osobistą i gospodarczą w kraju. Nie zgadzamy się z kierunkiem, w którym pędzi nasz kraj, nie zgadzamy się również z brakiem oporu ze strony innych ugrupowań.

DOBRY RUCH jest inicjatywą, która będzie dążyć do jak najpełniejszej realizacji idei wolności w życiu publicznym. Wierzymy w indywidualizm, swobodę umów, ludzkie działanie i dobrowolną współpracę. Gospodarka rynkowa w połączeniu z jak najszerszym pakietem wolności osobistej i społecznej jest dla nas docelowym portem

Nie zgadzamy się z dominującą retoryką. Polacy są zdolni nieść swój los na własnych barkach, jeżeli tylko przestanie się ich zmuszać do płacenia ogromnych podatków i gnębić absurdalnymi regulacjami. Własną ciężką pracą można zbudować trwalszy, lepszy i bardziej sprawiedliwy dobrobyt niż programami socjalnymi. Wolność to także, a może i przede wszystkim, odpowiedzialność. Dążymy do tego, by tę ideę urzeczywistnić.

Po pierwsze zawsze będziemy grupą Obywateli, takich jak Wy. Jesteśmy drużyną ludzi, głównie młodych, która za priorytet przyjęła walkę o gasnącą wolność osobistą i gospodarczą w kraju. Nie zgadzamy się z kierunkiem, w którym pędzi nasz kraj, nie zgadzamy się również z brakiem oporu ze strony innych ugrupowań.

DOBRY RUCH jest inicjatywą, która będzie dążyć do jak najpełniejszej realizacji idei wolności w życiu publicznym. Wierzymy w indywidualizm, swobodę umów, ludzkie działanie i dobrowolną współpracę. Gospodarka rynkowa w połączeniu z jak najszerszym pakietem wolności osobistej i społecznej jest dla nas docelowym portem

Nie zgadzamy się z dominującą retoryką. Polacy są zdolni nieść swój los na własnych barkach, jeżeli tylko przestanie się ich zmuszać do płacenia ogromnych podatków i gnębić absurdalnymi regulacjami. Własną ciężką pracą można zbudować trwalszy, lepszy i bardziej sprawiedliwy dobrobyt niż programami socjalnymi. Wolność to także, a może i przede wszystkim, odpowiedzialność. Dążymy do tego, by tę ideę urzeczywistnić.

Dążymy do poprawy jakości w polskiej polityce. Obietnice zastąpimy działaniem, puste słowa zastąpimy realizacją celów i oprzemy działania na profesjonalistach.

Naszym nadrzędnym celem jest rozwój państwa przyjaznego obywatelowi, opartego na wolności gospodarczej i osobistej.

W ten sposób jesteśmy w stanie uwolnić potencjał naszego społeczeństwa, tłumiony przez nieodpowiedzialne decyzje polityków.

Jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za proces naprawy państwa.

Email:

kontakt@dobryruch.org

ZARZĄD

Karol Parkita

Karol Parkita, członek zarządu partii Dobry Ruch

Jeden z członków założycieli i jej pierwszy Koordynator Krajowy. Były koordynator Partii Libertariańskiej w województwie świętokrzyskim. Organizator Lekcji Ekonomii dla Młodzieży w województwie świętokrzyskim. Pochodzi z Pińczowa. Interesuje się geologią, energetyką i współczesną geopolityką.

 

Anna Wiśniewska

Członkini zarządu partii Dobry Ruch

Urodzona w Opolu. Była członkini Stowarzyszenia Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom, z ramienia Polski Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski jako nienależąca do ugrupowania kandydatka ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego w wyborach 2019. Ukończyła studia licencjackie z wyróżnieniem z zakresu marketingu na Akademii WSB, jest w trakcie studiów magisterskich z zakresu zarządzania menadżerskiego. Prywatnie interesuje się marketingiem, aktualną gospodarką Polski oraz historią średniowiecznej Polski.

 

Łukasz Malczyk

Członek zarządu partii Dobry Ruch

Prezes Unii Polskich Przedsiębiorców, wiceprezes Stowarzyszenia PRO.JEKT, członek grupy ekspertów Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, jest współtwórcą Fundacji Ciepły Posiłek. Ekonomista, przedsiębiorca i samorządowiec. Pochodzi z Warszawy.

Marek Granowicz

Członek zarządu partii Dobry Ruch

Jeden z członków założycieli Partii Możemy! Koordynator oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Libertariańskiego. Pochodzi z Wrocławia. Jest programistą. Interesuje się nowymi technologiami, ekonomią i finansami.

DOBRY RUCH dla Polski!

IDEA

I. Wolność osobista

Wierzymy, że każdy ma prawo do wyboru własnej drogi do szczęścia, dlatego proponujemy prawne uznanie związków partnerskich innych niż małżeństwa, jako rozwiązanie problemu nierówności wobec prawa w tej kwestii.

II. Swoboda działalności społecznej

Działalność religijna, w tym nauka religii, czy stanowiska kapelanów, nie powinna być finansowana z pieniędzy publicznych, lecz z prywatnych funduszy związków wyznaniowych.

III. Reforma systemu ubezpieczeń i ochrony zdrowia

Opłacanie składki zdrowotnej oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinno być dobrowolne

w

IV. Wolność słowa, Internetu i mediów

Opowiadamy się za likwidacją rządowej telewizji i radia, likwidacją Rady Mediów Narodowych, zniesieniem obowiązkowego abonamentu RTV i koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

V. Wsparcie przedsiębiorczości

Naszym celem jest zniesienie regulacji ograniczających swobodne prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zezwoleń, licencji i koncesji – przynajmniej w takim zakresie, w jakim nie są one wymagane przez prawo Unii Europejskiej. Prawo powinno być proste i stabilne.

VI. Energia, środowisko i ochrona zwierząt

Państwo nie powinno ograniczać możliwości produkcji energii z jakichkolwiek źródeł. Opowiadamy się za uchyleniem przepisów ograniczających możliwość budowy elektrowni wiatrowych.

VII. Nowoczesna edukacja

Uczniowie powinni być zachęcani do samodzielnego myślenia, kreatywności i pracy w grupie. Problemem jest sztywna podstawa programowa, niedostosowana do współczesnych realiów.

VIII. Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna

Polską racją stanu jest obecność zarówno w strukturach Unii Europejskiej, jak i sojuszu NATO. Sprzeciwiamy się natomiast przekształceniu Unii Europejskiej w „superpaństwo” ingerujące drobiazgowo swoimi przepisami w gospodarkę i życie ludzi.

IX. Decentralizacja

Najbardziej trafne decyzje zapadają najbliżej obywatela. W związku z powyższym postulujemy przeniesienie większej liczby uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla.

X. Państwo przyjazne obywatelom

Państwo powinno być dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. Chcemy zmniejszenia kontroli władzy nad ludźmi i zwiększenia kontroli nad władzą. Proponujemy stawiać na bezpośredni udział obywateli w życiu publicznym, poprzez wzrost roli referendów i konsultacji społecznych.

Razem możemy więcej

Dołącz do Nas

Dobry Ruch tworzą obywatele, którzy kochają wolność i chcą o nią walczyć na gruncie politycznym.
Jeśli chcesz wspomóc nas swoim działaniem i podzielasz nasze ideały, to nie trać czasu, dołącz do nas!

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT Z NAMI

Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z podanych poniżej danych.
Odpiszemy, kiedy to będzie możliwe.

Partia Dobry Ruch

ul. Przeworska 3a/51
04-382 Warszawa

Nr konta:

Millenium Bank
20 1160 2202 0000 0005 6227 6076

Email

kontakt@dobryruch.org

Napisz do Nas: